Restaureerimistööd

Oleme peamiselt tegutsenud Saaremaal, kus on säilinud palju väärikaid hooneid, mis jutustavad Eesti saarte ajalugu. Peame oma südameasjaks ajaloo säilitamist ning näitamist järeltulevatele põlvedele.

Taastame taluhooneid, restaureerime erinevaid mälestisi ja sakraalehitisi. Oleme aidanud uuele elule Saaremaale omaseid pukktuulikuid ning meil on olnud võimalus teostada Maasilinna kaevamis- ja konserveerimistööd.

Omame Muinsuskaitse tegevusluba mälestiste konserveerimisel, restaureerimisel ja remondil.