Välisveevarustus ja -kanalisatsioon

Tänu ehitusmehhanismide ja vajaliku oskusteabe olemasolule ettevõttes suudame pakkuda kompleksseid lahendusi veevarustus- ja kanalisatsioonitöödele.

  • Veetrasside ehitus

  • Veepumbaseadmete paigaldus

  • reo- ja sadeveetorustiku paigaldus

  • Reovee pumplate ja septikute paigaldus

  • Imbväljakute ehitus

Võta meiega ühendust!